Vad är en personuppgift:

Det handlar alltid om uppgifter om en enskild fysisk person, och det kan vara både direkta och indirekta. Med direkta så menas uppgifter som ensamma gör att det går att identifiera exakt vem det är som behandlas. Det kan till exempel vara namn, adress och personnummer.

Sedan finns det indirekta uppgifter som ensamma inte kan kopplas ihop med en person. Känsliga personuppgifter som livsåskådning, sexualliv, hälsa etc. är ofta sådana. Samlas detta in på en redan identifierad person eller om de tillsammans med andra uppgifter går att identifiera personen med dessa så räknas det som personuppgifter. Även lokaliseringsuppgifter av exempelvis tjänstebilar är också en personuppgift. Det senare är inga uppgifter vi på Vildhunden använder oss av.

Gå tillbaka till integritetspolicy  Här