GDPR personuppgifter

Vildhundens integritetspolicy

GDPR=dataskyddsförordningen

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.
När du handlar hos vildhunden.se accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Här är en förklaring på vad och hur vi samlar in och använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Vad räknas som personuppgifter?

När du handlar hos vildhunden.se så lämnar du ut personuppgifter. Personuppgifter är uppgifter som kan identifiera dig och vilken relation vi har till dig. Det kan till exempel vara:
Direkt identifierande personuppgifter

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Mailadress
  • Ipnummer
  • Personnummer
  • Uppgifter om köp

(du kan läsa mer om personuppgifter här)

Hur samlar vi in personuppgifter?

Du kan direkt eller indirekt ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, till exempel när du: Skickar e-post till oss, när du gör ett köp eller kontaktar oss via formulär på sidan.

Vad gör vi med din information?

Informationen är nödvändig för att kunna ingå ett avtal med oss, för att vi ska kunna utföra de tjänster vi har avtalat om eller för att vi ska kunna kommunicera med dig.
Information för att ingå avtal eller utföra tjänster
All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Vi behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande rättsliga grunder:

Uppgifter

Namn
Adress
Telefonnummer
Mailadress
Ipnummer
Personnummer
Uppgifter om köp

Laglig grund för behandlingen

Dessa uppgifter behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot kund, såsom genomförande av köp och fakturering och tillhanda hålla support, samt förenklad administration och orderhistorik.
Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och då kan vi inte fullfölja beställningen.
Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning så som att kunna möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.

ÄndamålRättslig grundKategorier av personuppgifterLagringstid
För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla supportFullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)Namn, adress, telefonnummer samt e-post
IP-adress
36 månader efter att kund varit i kontakt med Vildhunden genom att du tillexempel handlar hos oss.
För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen.Rättslig förpliktelseNamn, adress, telefonnummer samt e-post
IP-adress
Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag
Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndig-
hetsbeslut (t.ex. bokföringslagen,
penningtvättslagen eller reglerna
om produktansvar och produkt-
säkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälso-
vådlig vara).
För att kunna fullgöra
företagets rättsliga
förpliktelser.
Namn.
Personnummer.
Kontaktuppgifter (t.ex. adress,
e-post och telefonnummer).
Betalningshistorik.
Betalningsformation.
Din korrespondens.
Uppgift om köptidpunkt, eventuellt fel/klagomål
36 månader efter att du varit i kontakt med oss på Vildhunden eller så länge som gällande lag kräver.
För att kunna hantera
kundserviceärenden på vildhunden.se
Berättigat intresse.
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt
berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden
på vildhunden.se
Namn
Personnummer
Kontaktuppgifter (t.ex. adress,
e-post och telefonnummer).
Din korrespondens.
Till service ärendet är avslutat.
För att kunna
genomföra och
hantera deltagande
i tävlingar och/eller
event, mässor, i butiken.
Berättigat intresse.
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt
berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event.
Namn.
Personnummer eller ålder.
Kontaktuppgifter (t.ex. adress,
e-post och telefonnummer).
Uppgifter lämnade i tävlings-
bidrag.
Uppgifter lämnade i
utvärderingar av event, marknader, i butiken.
Under den tid tävlingen/eventet (inklusive ev. utvärdering) pågår.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.
Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

Din rättighet som kund!
Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Du har enligt lag rätt begära att få alla ev uppgifter som vi har om dig. Mail oss på Info@vildhunden.se om förfrågan av personuppgifter.

Rätt till rättelse.
Du har rätt att be oss korrigera felaktig information om dig eller komplettera information som är bristfällig.

Kontakta oss på:

Info@vildhunden.se

Vildhunden
Ytterån 643
83596 Nälden

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Vildhunden, Ytterån 643, 83596 Nälden, org.nr 810625-8208 är personuppgifts-
ansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och
sparas på din webbläsare eller enhet.
1) Sessionscookies
(en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
2) Varaktiga cookies
(cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
3) Förstapartscookies
(cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
4) Tredjepartscookies
(cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första
hand för analyser).
5) Liknande tekniker
(tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som
liknar cookies).
De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver
cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig.

Gå tillbaka till köpevillkoren Här